تصفیه و استریلیزاسیون هوای تنفسی

دستگاه blueair با برخورداری از تکنولوژی انحصاری ترمودینامیک ، از یک اصل ساده و طبیعی دوستدار محیط زیست جهت از بین بردن میکروارگانیزم های آزاد و ریزگردهای اورگانیک در هوا استفاده میکند و هوایی با بیش از 9/99 درصد پاکی و عاری از هرگونه آلودگی های مضر را پالایش میکند.